ข่าวกิจกรรมล่าสุด

หน่วยตรวจสอบภายในส่งบุคลากรเข้าร่วมประชุมเตรียมความพร้อมการเบิกจ่าย ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

เมื่อวันที่ 28 พฤษภาคม 2563 เวลา 09.00 น. ณ ห้องประชุมวิญญูคุวานันท์ ชั้น 5 หน่วยตรวจสอบภายในได้ส่งบุคลากรเข้าร่วมประชุมเตรียมความพร้อมการเบิกจ่าย ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563  เพื่อรับทราบแนวปฏิบัติตามระเบียบ กฎหมาย ประกาศ กระบวนการในการเบิกจ่ายที่ถูกต้อง และมีประสิทธิภาพ โดยในการเข้าร่วมประชุมได้ผ่านการคัดกรองผู้เข้าร่วมประชุมอย่างเคร่งครัด และเว้นระยะห่างในการนั่ง ตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรค Covid19

 

เขียนข่าว : ทิพยาพร ทักษี

ภาพข่าว : ทิพยาพร ทักษี,กองคลัง มรม.

คำสำคัญ
แสดงมากขึ้น

ข่าวสารที่เกี่ยวข้อง

Back to top button
Close
Close