ข่าวเด่น

ระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม ว่าด้วย มาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการตรวจสอบของมหาวิทยาลัย พ.ศ. 2563

คำสำคัญ
แสดงมากขึ้น
Back to top button
Close
Close