ข่าวประชาสัมพันธ์

ด่วนที่สุด ที่ กค.0408.5/ว55 เรื่อง การอนุมัติหลักการเบิกจ่ายค่าตอบแทนในการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ลงวันที่ 24 มีนาคม 2563

คำสำคัญ
แสดงมากขึ้น

ข่าวสารที่เกี่ยวข้อง

Back to top button
Close
Close