ข่าวกิจกรรมล่าสุด

การประชุมคณะกรรมการตรวจสอบประจำมหาวิทยาลัย ครั้งที่ 4/2563 วันที่ 22 พฤษภาคม 2563

หน่วยตรวจสอบภายใน มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม ดำเนินการจัดประชุมคณะกรรมการตรวจสอบประจำมหาวิทยาลัย ครั้งที่ 4/2563 เมื่อวันที่ 22 เดือน พฤษภาคม พ.ศ. 2563 ณ ห้องประชุมสภามหาวิทยาลัย ชั้น 3 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 72 พรรษา มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม โดยจัดประชุมผ่านสื่อระบบอิเล็กทรอนิกส์ซึ่งมีนายเกริกพงษ์ เกษรทอง เป็นประธานในการประชุม และมีคณะกรรมการเข้าร่วมประชุม 6 คน ผู้ร่วมประชุม 3 คน ทั้งนี้เริ่มเปิดประชุมตั้งแต่เวลา 13.30 น. ถึง เวลา 15.30 น.

คำสำคัญ
แสดงมากขึ้น

ข่าวสารที่เกี่ยวข้อง

Back to top button
Close
Close