ข่าวกิจกรรมล่าสุด

ประชุมปิดการตรวจสอบภายในโครงการขับเคลื่อนเศรษฐกิจและสังคมฐานรากหลังโควิดด้วยเศรษฐกิจ BCG (U2T for BCG) วันที่ 8 กันยายน 2566

วันศุกร์ ที่ 8 กันยายน พ.ศ. 2566 เวลา 14.00 น. ณ ห้องประชุม ชั้น 1 คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ ซึ่งหน่วยตรวจสอบภายใน มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม นำโดยผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปภาพิต ศรีสว่างวงศ์ ผู้รักษาการในตำแหน่งหัวหน้าหน่วยตรวจสอบภายใน พร้อมทีมผู้ตรวจสอบภายใน ได้ดำเนินการประชุมปิดการตรวจสอบภายใน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 “โครงการขับเคลื่อนเศรษฐกิจและสังคมฐานรากหลังโควิดด้วยเศรษฐกิจ BCG (U2T for BCG)” เพื่อร่วมรับฟังสรุปผลการตรวจสอบ ตลอดจนข้อเสนอแนะแนวทางในแต่ละประเด็นของการตรวจสอบต่างๆให้กับผู้รับผิดชอบโครงการฯได้นำไปปรับใช้ให้เกิดประโยชน์ เกิดประสิทธิภาพ และประสิทธิผลสูงสุดกับองค์กรต่อไป ในการนี้ ได้รับเกียรติจากนายธนกฤต วิชัยวงษ์ หัวหน้าสำนักงานฯ ตัวแทนผู้รับผิดชอบโครงการฯในการเข้าร่วมประชุมปิดการตรวจสอบในครั้งนี้

แสดงมากขึ้น

ข่าวสารที่เกี่ยวข้อง

Back to top button
Close
Close