ข่าวกิจกรรมล่าสุด

ประชุมเปิดการตรวจสอบภายใน คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี วันที่ 17 กรกฎาคม 2566

วันจันทร์ที่ 17 กรกฎาคม 2566 เวลา 10.30 น. ณ ห้องประชุมขวัญจำปา ชั้น 1 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ซึ่งหน่วยตรวจสอบภายใน มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม นำโดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปภาพิต ศรีสว่างวงศ์ ผู้รักษาการในตำแหน่งหัวหน้าหน่วยตรวจสอบภายใน พร้อมทีมผู้ตรวจสอบภายใน ได้ดำเนินการประชุมเปิดการตรวจสอบ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ของหน่วยงาน “คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี” เพื่อชี้แจงวัตถุประสงค์ของการตรวจสอบ ประเด็นการตรวจสอบ ซึ่งมีระยะเวลาในการเข้าปฏิบัติงานตรวจสอบ ระหว่างวันที่ 17-21 กรกฎาคม 2566 รวมจำนวน 5 วันทำการ ในการนี้ ได้รับเกียรติจาก ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เนตรชนก จันทร์สว่างตำแหน่ง คณบดี อาจารย์ ดร.วิเชษฐ์ พลหาญ ตำแหน่ง รองคณบดี อาจารย์บุษยมาส รัตนดอน ตำแหน่ง ผู้ช่วยคณบดี อาจารย์อังศุมา ก้านจักร ตำแหน่ง ผู้ช่วยคณบดี นางรัตนา อาสาทำ ตำแหน่ง รักษาการในตำแหน่งหัวหน้าสำนักงานคณบดี และบุคลากรของคณะฯ มีผู้เข้าร่วมประชุมจากคณะวิศวกรรมศาสตร์ ได้แก่ นายสิรภัทร ไชยศาลาแสง ตำแหน่ง นักวิชาการศึกษา และนายธีรพงศ์ คำผาย ตำแหน่ง ผู้ปฏิบัติงานบริหาร ประชุมเปิดการตรวจสอบในครั้งนี้

คำสำคัญ
แสดงมากขึ้น

ข่าวสารที่เกี่ยวข้อง

Back to top button
Close
Close