ข่าวกิจกรรมล่าสุดข่าวเด่น

วิทยากรบรรยายให้ความรู้ เรื่อง การเสริมสร้างให้หน่วยงานของรัฐรักษาวินัยการเงินและคลังของรัฐ ในการจัดโครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรสายวิชาการและการบริหารจัดการและการบริหารจัดการองค์ความรู้ (Knowlede Management : KM) ของคณะครุศาสตร์ วันที่ 12 กรกฎาคม 2566

วันพุธที่ 12 กรกฎาคม 2566 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปภาพิต ศรีสว่างวงศ์ ผู้รักษาการในตำแหน่งหัวหน้าหน่วยตรวจสอบภายใน ได้รับเกียรติร่วมเป็นวิทยากรบรรยายให้ความรู้ เรื่อง การเสริมสร้างให้หน่วยงานของรัฐรักษาวินัยการเงินและคลังของรัฐ ในการจัดโครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรสายวิชาการและการบริหารจัดการและการบริหารจัดการองค์ความรู้ (Knowlede Management : KM) ของคณะครุศาสตร์ กิจกรรมการบริหารจัดการองค์ความรู้ (Knowlede Management : KM) ณ ห้อง208 อาคารศาสตราจารย์พิเศษ บุุญถิ่น อัตถากร คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม

แสดงมากขึ้น

ข่าวสารที่เกี่ยวข้อง

Back to top button
Close
Close