ข่าวกิจกรรมล่าสุดข่าวอบรมสัมมนาข่าวเด่น

จัดกิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการโครงการให้ความรู้และพัฒนาระบบงานด้านการตรวจสอบภายในเป็นดิจิทัล 5 มิติ วันที่ 7 กรกฎาคม 2566

วันศุกร์ที่ 7 กรกฎาคม 2566 หน่วยตรวจสอบภายใน มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม จัดอบรมเชิงปฏิบัติการโครงการให้ความรู้และพัฒนาระบบงานด้านการตรวจสอบภายในเป็นดิจิทัล 5 มิติ กิจกรรมที่ 2 ณ ห้องประชุมรองศาสตราจารย์ ดร.สมเจตน์ ภูศรี ชั้น 5 อาคารเฉลิมพระเกียนติ 72 พรรษา โดยได้รับเกียรติจาก อาจารย์กมล พลคำ ตำแหน่งรองอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม เป็นประธานในพิธีเปิดครั้งนี้ซึ่งมีผู้บริหาร อาจารย์ และบุคลากร ของมหาวิทยาลัยเข้าร่วมกิจกรรมในครั้งนี้ เพื่อให้หน่วยรับตรวจสามารถใช้งานระบบการตรวจสอบภายในดิจิทัล 5 มิติได้อย่างถูกต้อง โดยมีวิทยากรบรรยายช่วงเช้า คือ นางสาวทัศนีย์ ศิริบำเพ็ญ อดีตท่านคลังจังหวัดมหาสารคาม และวิทยากรภาคปฏิบัติช่วงบ่าย คือ นายนครินทร์ ม่วงอ่อน นักวิชาการคอมพิวเตอร์ ซึ่งเป็นที่ปรึกษาและดูแลระบบงานในครั้งนี้  See more>>> https://shorturl.asia/zg4CV

คำสำคัญ
แสดงมากขึ้น

ข่าวสารที่เกี่ยวข้อง

Back to top button
Close
Close