ข่าวอบรมสัมมนาข่าวเด่น

หัวหน้าหน่วยตรวจสอบภายใน เข้าร่วมศึกษาดูงานในโครงการการพัฒนาประสิทธิภาพการบริหารจัดการองค์กรสมัยใหม่สู่ความเป็นเลิศ ณ สำนักงาน ปปช. จังหวัดนนทบุรี ระหว่างวันที่ 22 – 25 พฤษภาคม 2566

วันอังคาร ที่ 23 พฤษภาคม 2566 เวลา 09.00 – 12.00 น.ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปภาพิต ศรีสว่างวงศ์ ตำแหน่ง
ผู้รักษาในตำแหน่งหัวหน้าหน่วยตรวจสอบภายใน และนายพายุ ภูโคกเนิน ตำแหน่ง นักตรวจสอบภายใน ได้เดินทางร่วมกับคณะผู้บริหารและบุคลากร มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม เพื่อเข้าร่วมศึกษาดูงานในโครงการการพัฒนาประสิทธิภาพการบริหารจัดการองค์กรสมัยใหม่สู่ความเป็นเลิศ ณ สำนักงาน ปปช. จังหวัดนนทบุรี

คำสำคัญ
แสดงมากขึ้น

ข่าวสารที่เกี่ยวข้อง

Back to top button
Close
Close