Get Adobe Flash player

สถิติการเข้าชมเว็บไซต์

039962

Your IP: 3.234.208.66
Server Time: 2020-02-23 13:00:23

บุคคลที่ออนไลน์ในขณะนี้

มี 3 ผู้มาเยือน และ ไม่มีสมาชิกออนไลน์ ออนไลน์

Vinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo Slider
     
 

      หน่วยตรวจสอบภายในเป็นส่วนราชการตรวจสอบและควบคุมภายในกลางของมหาวิทยาลัยราชภัฏ
เพื่อตรวจสอบ สอบทาน บริการให้การปฏิบัติงานของผู้บริหาร บรรลุวัตถุประสงค์ตามเป้าหมายที่กำหนด
เป็นเครื่องมือช่วยให้ผู้บริหารเกิดความเชื่อมั่นในการปฏิบัติงาน
 

      หน่วยตรวจสอบภายใน เป็นหน่วยงานที่จัดตั้งขึ้นเพื่อใช้เป็นเครื่องมือสาหรับผู้บริหารในการประเมิน
เพื่อเพิ่มคุณค่าและปรับปรุงการปฏิบัติงานขององค์กรให้ดีขึ้น ช่วยให้องค์กรบรรลุเป้าหมายที่วางไว้
และปรับปรุงประสิทธิภาพของการบริหารความเสี่ยง การควบคุม และการกำกับดูแล เพื่อสนับสนุน
และส่งเสริมให้การดำเนินงานขององค์กรเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ ประสิทธิผลยิ่งขึ้น

 
     

 

ข่าวประชาสัมพันธ์

 

แผนปฏิบัติการตรวจสอบ

 

ข่าวกิจกรรมทั้งหมด

 

 

 

Location                              MAP

หัวหน้าหน่วยตรวจสอบภายใน

นางสาววิญญารักษ์ ทิพพิชัย
รักษาการหัวหน้า
หน่วยตรวจสอบภายใน

หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

จุลสารหน่วยตรวจสอบภายใน

ฉบับประจำเดือนมกราคม 2558